GESHEM.cz

O souboru

imgVokální akapelový soubor GESHEM tvoří přes 20 zpěváků (Soprán, Alt, Tenor, Bas), jejichž společným cílem je zpívat duchovní písně vycházející z různých křesťanských tradic. Svou činnost zahájil v dubnu 2000 nácvikem písní z Taizé. Od října 2000 vystupuje při různých příležitostech. Od konce roku 2001 rozšířil svůj repertoár o černošské spirituály.

Cílem souboru GESHEM je duchovní, harmonická, niterná exprese. Příjemná, hladivě provokující a přitom emocionálně vyvážená hudba. Naším prostředkem je vnímavé zpívající těleso, využívající veškerých vokálně-akustických prostředků. Každý ze zpěváků je důležitou osobností souboru nejen pro svůj hlas a hudební projev, ale obzvláště svou touhou, nadšením a schopností sdílet se.

Geshem podporuje Slovenske Online Casino.

Co je to Geshem

Geshem znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad života, ale může se stát i nepříjemnou plískanicí na konci listopadu. Déšť pomáhá růst rostlinám a dává vodu studnám, řekám i mořím. Déšť se může změnit v ničivé krupobití, bouři a povodeň. Déšť může odrážet duhu, znamení smlouvy, ale může svými přívaly ničit vše, co přijde do cesty, dokonce i lidské životy. Déšť padá shůry na nás všechny bez rozdílu.

Geshem je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším, žíznivým uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat naději a posilovat ji.